Hotline: 090 398 3088
Email: info@inoxtanson.vn

THAM GIA TÂN SƠN

06/01/2016

Tân Sơn chào đón bạn đến với công ty Tân Sơn

Tân Sơn cam kết để thu hút và giữ một nhóm đa dạng của các nhân viên tài năng - những người có kỹ năng khác nhau, ý tưởng, và tài năng tiếp tục định hướng các phương pháp sáng tạo các giải pháp kinh doanh, tiến bộ công nghệ, và sức mạnh tập thể của Tân Sơn.

 

 

Tìm kiếm Cơ hội nghề nghiệp

Tìm kiếm Cơ hội lương trong một vị trí theo giờ của Tân Sơn, chịu trách nhiệm về các khía cạnh khác nhau của sản xuất, vận hành và bảo trì.

Tìm kiếm cơ hội hưởng lương như một nhân viên quản lý, hỗ trợ, hành chính, chuyên môn hoặc thực vật vị trí giám sát trong một đơn vị kinh doanh hoặc địa điểm nhà máy.

Tìm kiếm cơ hội hưởng lương như Phó Quản lý (mới tốt nghiệp chương trình) hoặc thực tập viên.

Cơ hội cho nhân viên hiện tại

Nếu bạn là một nhân viên làm công ăn lương hiện tại, xin vui lòng truy cập vào các cơ hội việc làm được đăng tải trên Cổng thông tin kinh doanh.

Để biết thêm thông tin về các cơ hội việc làm tại Tân Sơn, vui lòng xem các con đường sự nghiệp của bản thân, trong đó vạch ra các vị trí trong các hoạt động nhà máy, chuyên nghiệp, hình thức mới tốt nghiệp, hoặc thực tập viên.

 

 

Phương cách tuyển dụng của Tân Sơn giao tiếp chủ yếu bằng email, hãy theo dõi email của bạn để cập nhật trạng thái.

Nếu bạn muốn kiểm tra tình trạng của các ứng dụng của bạn, bạn có thể đăng ký theo dõi thông tin vào tài khoản của bạn từ trang website của Tân Sơn và chọn "Tình trạng thông tin công việc."

Bạn cũng có thể liên hệ với Tân Sơn bằng cách gọi (08) 54 226 784