Hotline: 090 398 3088
Email: info@inoxtanson.vn

Cuộn inox 201 HL

Quy cách: 0.8mm x 1220 x coil
Xuất xứ: POSCO
Giá:

Cuộn inox 201 No1

Quy cách: 3.0mm x 1220 x coil
Xuất xứ: POSCO
Giá:

Cuộn inox 201 2B

Quy cách: 2.0mm x 1250 x coil
Xuất xứ: POSCO
Giá:

Cuộn inox 201 BA

Quy cách: 1.0mm x 1220 x coil
Xuất xứ: POSCO
Giá:

Cuộn inox 201 No4

Quy cách: 0.8mm x 1220mm x coil
Xuất xứ: POSCO
Giá: