Hotline: 090 398 3088
Email: info@inoxtanson.vn

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

06/01/2016

Tại sao chọn Công ty Cổ phần Tân Sơn?
Có bao giờ được một thời gian tốt hơn để tham gia Tân Sơn?

Tân Sơn là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam với một mục đích sản xuất và phân phối mang lại các sản phẩm thép tiềm năng. Tân Sơn góp phần giải quyết một số vấn đề quan trọng nhất của đất nước như mọi nhu cầu về thép ngày càng tăng.

Nhân viên Tân Sơn có tác động lớn tới lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp trên toàn quốc. Tất cả chúng tôi làm việc trong một nền văn hóa tập trung vào hợp tác cao, và được hưởng lợi từ các đồng nghiệp đào tạo, phát triển và truyền cảm hứng mà bạn mong muốn tìm thấy trong một công ty phát triển nhanh.

 

 

 

Cơ hội nghề nghiệp

Một nơi xứng đáng để làm việc

Tân Sơn muốn tuyển dụng và giữ lại các nhân viên tài năng để cần đạt được tham vọng của Tân Sơn và cung cấp chiến lược của Tân Sơn.

Tân Sơn đang tìm kiếm những người có động lực cao để làm việc. Để công nhận sự đóng góp của nhân viên thực hiện kinh doanh của Tân Sơn, Tân Sơn cung cấp điều kiện hấp dẫn, cơ hội phát triển tuyệt vời và một môi trường làm việc kích thích. 

Môi trường của Tân Sơn đảm bảo linh hoạt và cạnh tranh phù hợp với điều kiện thị trường tại các địa điểm khác nhau của Tân Sơn trên toàn quốc. Tân Sơn thưởng cho hiệu suất nhân viên của Tân Sơn. Để cung cấp trên lời hứa thực hiện hệ thống quản lý của Tân Sơn nhấn mạnh sự cần thiết phải huấn luyện và phát triển cùng với thẩm định. Chương trình giải thưởng khuyến khích được dựa trên công ty và các chỉ số hiệu suất cá nhân và hỗ trợ chiến lược toàn quốc của Tân Sơn và văn hóa. 

 

 

Mạng lưới toàn quốc của Tân Sơn công nhận thành tích xuất sắc được thực hiện bởi các nhóm và cá nhân, phù hợp với giá trị của chúng ta về đổi mới, cường độ, và hiệu suất. Các dự án bất kỳ, từ bất kỳ khu vực của doanh nghiệp có đủ điều kiện, miễn là họ chứng minh ít nhất là một trong những giá trị của Tân Sơn trong hành động. Những câu chuyện này là bằng chứng của kỹ năng nhân viên của Tân Sơn, năng lực đổi mới và cam kết của Tân Sơn để họ thấy rằng thật xứng đáng.