Hotline: 090 398 3088
Email: info@inoxtanson.vn

Cuộn inox 316 HL

Quy cách: 1.0mm x 1220mm x coil
Xuất xứ: POSCO, ACERINOX
Giá:

Cuộn inox 316 BA

Quy cách: 0.4mm x 1220 x coil
Xuất xứ: POSCO, ACERINOX
Giá:

Cuộn inox 316 2B

Quy cách: 2.0mm x 1240mm x coil
Xuất xứ: POSCO, OUTOKUMPU
Giá: