Hotline:
Email:

新产品

Láp inox 316L

产品规格: SUS316 x 6000mm x Ø60m
原产地: CHÂU Á
:

Cuộn inox 304 No4

产品规格: 1.0 x 1220mm x coil
原产地: POSCO
:

Cuộn inox 304 HL

产品规格: 1.2mm x 1220 x coil
原产地: POSCO, ACERINOX
:

Cuộn inox 304 No1

产品规格: 3.0mm x 1250 x coil
原产地: POSCO, ACERINOX
:

Lục giác inox 304

产品规格: SUS304 x 50 x 6000mm
原产地: CHÂU Á
:

Cuộn inox 304 No4

产品规格: 0.5mm x 1220mm x coil
原产地: POSCO
:

制造